Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

 

 

 

Struktura organizacyjna
 
Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - opracowano na podstawie Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz Decyzji Nr  25/08 Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz upoważnienia Zastępców Komendanta Miejskiego Policji, kierowników komórek organizacyjnych  Komendy oraz Komendantów Komisariatów Policji do podejmowania i podpisywania pism i decyzji w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej.
 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W BIAŁEJ PODLASKIEJ:
 
Komendant Miejski jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu bialskiego i pracodawcą wobec pracowników cywilnych Policji.
Komendant Miejski sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem następujących komórek organizacyjnych Komendy:
- Zespół Kadr i Szkolenia
- Zespół Prezydialny
- Referat Zaopatrzenia
- Zespół Łączności i Informatyki
- Jednoosobowe Stanowisko ds Finansów
- Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Zespół  Kontroli
- Jednoosobowe Stanowisko Poczta Specjalna
- Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
- Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP
 
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BIAŁEJ PODLASKIEJ:
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem następujących Komisariatów:
- Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim
- Komisariat Policji w Wisznicach
oraz następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:
- Wydział Kryminalny
- Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
- Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
- Zespół Techniki Kryminalistycznej
 
I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BIAŁEJ PODLASKIEJ:
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem następujących Komisariatów Policji:
- Komisariat Policji w Janowie Podlaskim
- Komisariat Policji w Terespolu
oraz następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:
- Wydział Sztab Policji
- Wydział Prewencji
- Wydział Ruchu Drogowego
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 07.05.2009
Data modyfikacji 07.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Janicki
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Janicki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Janicki
do góry