Status prawny - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej regulują:

 

 

1.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony) 

2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity)'

4. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej z dnia 28 stycznia 2014 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.04.2009
Data modyfikacji 18.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Hołubowicz - Radca Prawny KMP w Białej Podlaskiej
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Janicki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Janicki
do góry