Stanowienie aktów prawa wew.

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady tworzenia aktów prawa wewnętrznego w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

 

1. Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 

Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej.

 

3.Decyzji Nr 14/06 Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej z dnia 22.03.2006r. w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej i jednostkach podległych z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.04.2009
Data modyfikacji 04.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Hołubowicz - Radca Prawny KMP w Białej Podlaskiej
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Grochowski - Redaktor BIP KMP w Białej Podlaskiej
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Grochowski
do góry